AVÍS LEGAL

1. Identificació i contacte del propietari de la web.

www.palmainternationalboatshow.com (en endavant la web), és propietat de l’ Institut d´Innovació Empresarial de les Illes Balears (en endavant el Titular) amb domicili a Plaça Son Castelló, 1, baixos, 07009, Polígon Son Castelló, Palma de Mallorca, amb CIF Q5755018H, telèfon (+34) 971178900 i correu electrònic dpd@idi.es

2. Àmbit d’aplicació.

La navegació pel lloc web del Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta d’allò manifestat en aquest Avís Legal.

3. Edat.

En aquesta web no tractam dades de menors de catorze anys. En tot cas, els nostres serveis estan dirigits a majors de divuit anys.

4. Propietat intel·lectual o industrial.

Els continguts de la Web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tals continguts no podran ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit del Titular. Els usuaris poden accedir als continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

5. Normes comuns d’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer ús de la Web d’acord a les normes següents:

  • No publicarà comunicacions comercials a través del lloc web sense autorització..
  • No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.
  • No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.
  • No sol·licitarà informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte que pertanyi a un altre usuari.
  • No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malitencionats o discriminatoris en el lloc web, d’acord amb aquestes condicions i a l’ordenament jurídic espanyol.
  • En general, no realitzarà actes que suposin danys o lesions dels drets de tercers.

El Titular podrà eliminar qualsevol contingut o susponedre el servei si, segons el seu propi criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes ens podeu contactar via email.

6. Enllaços i limitació de responsabilitat.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Titular i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació per part del Titular dels continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al Titular. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web. Així mateix, s’haurà d’abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

El Titular no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que realitza en base a aquests. El contingut de la Web és de caràcter general i merament informatiu.

El Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als quals l’usuari del lloc Web pugui acedir mitjançant qualsevol tipus d’enllaç.

El Titular declina qualsevol responsabilitat, fins on permeti l’ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat, a l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

Si algun usuari o tercer considera que a la Web s’està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus, ha de remetre una comunicació al Titular a la direcció d’email que apareix a les nostres dades identificatives. S’haurà d’identificar degudament, especificant els fets que denuncia.

7. Privacitat.

Si a la Web es recopilen dades personals, el Titular en serà responsable i les tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podeu trobar més informació a la nostra política de privacitat i cookies.

8. Modificacions

El Titular es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previs, en el contingut del lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admisible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

9. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides i fòrum competent.

L’ús de la Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tengui relació amb l’ús de la Web, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi on radiqui el domicili social del Titular.