_________________________________, amb NIF/CIF ___________________, adreça
________________________________________, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús
incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la pàgina d’Internet de ________________________
Amb els límits establerts a la llei, ____________________________________ no assumeix cap responsabilitat
derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i presició de les dades o informacions que contenen
les seves pàgines d’Internet.
Els continguts i la informació no vinculen a _____________________________ ni constitueixen opinions, consells o
assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i
divulgatiu.
La pàgina d’Internet de ______________________________ pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres
parts que __________________________________ no pot controlar. Per tant,
_____________________________ no pot assumir responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer a
pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat
exclusiva de ________________________________ o els seus llicenciants. Quasevol acte de transmissió, distribució,
cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment
exprés de _______________________________
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ______________________________ ofereix a través del website
haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informam que,
mitjançant la complimentació dels formularis presents, les dades personals quedaran incorporades i seran
tractades als fitxers de ___________________________ amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així
com informar-vos de les millores del lloc Web. Així mateix, us informam de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de forma gratuïta mitjançant
email a ________________________________ o a l’adreça __________________________________________